Veelgestelde vragen

CleverDisplay stelt nieuwe CleverApp beschikbaar

CovidInfo App

Op 15 oktober 2020 presenteerde de rijksoverheid ‘’de routekaart’’ betreft de coronamaatregelen. Dit overzicht geeft per risiconiveau aan welke landelijke maatregelen (ten minste) gelden. De App is inclusief de extra maatregelen die getroffen zijn en de basisregels.

De onderverdeling in de routekaart en in de CovidInfo App is als volgt:

  • Waakzaam
  • Zorgelijk
  • Ernstig
  • Zeer ernstig
  • Lockdown

In de App wordt het risiconiveau weergegeven met de bijbehorende maatregelen die op dat moment in de gekozen regio gelden.
Note: De CovidInfo App wordt automatisch bijgewerkt als maatregelen veranderen.

Vragen? Neem contact met ons op.

CovidInfo App